U bevindt zich hier:Home-Schaapskooi - redactie
vrijdag, 27 november 2015 00:00

Buurt ziet meer woningen in De Kolk nog niet zitten

WAPENVELD - Buurtbewoners van het plan De Kolk in Wapenveld zien een uitbreiding van het aantal woningen in het laatste onderdeel van dit project nog niet zitten. Bezwaren zijn onder meer de vermindering van het uitzicht, schuurtjes voor hun neus en de angst voor waardevermindering van eigen woningen. Een en ander bleek vorige week tijdens een presentatie van het plan door Geveke Bouw tijdens de jaarlijkse contactavond van de Dorpsraad. En ook dat zat de buurtbewoners niet helemaal lekker. “Waarom hebben we geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en was de voorlichting geen taak van de gemeente als eigenaar van de gronden?’, was een vraag die bijval kreeg. In het laatste onderdeel van het plan waren rond de waterplas een tiental 2/1-kapwoningen gepland. Maar die blijken onverkoopbaar. In het nieuwe plan van Geveke, worden er rijtjeswoningen gebouwd met totaal 36 woningen. 
vrijdag, 27 november 2015 00:00

Vluchtelingen koken voor gasten

OENE- Al jarenlang is het team van Present op Tweede Kerstdag actief om mensen die alleen thuiszitten met kerst een mooie dag te bezorgen. Op vele manieren heeft dit de afgelopen jaren al plaatsgevonden in Dorpszicht Oene en/of bij gastgezinnen thuis. Ook dit jaar is het comité bij elkaar gekomen om zich in te zetten voor deze doelgroep. Omdat de actuele situatie rondom vluchtelingen ook hún aandacht heeft, zijn ze met hen in het achterhoofd gaan brainstormen. Ervan uitgaande dat de recente stroom vluchtelingen in ons land ook mensen zijn die iets te bieden hebben en daar kansen liggen voor een mooie samenwerking, zullen dit jaar vluchtelingen koken voor de ‘vertrouwde gasten’. Het team van Frits en Mathilda van Triest, Zwier van de Weerd, Jan Pieter en Marjolein Tuinman en Marlies en Jan Lowin IJzerman hopen op een veelzijdige multiculturele maaltijd en weten zeker dat de vluchtelingen de gasten daarin zullen verrassen met hun kwaliteiten.
donderdag, 26 november 2015 00:00

Opnieuw crisisnoodopvang vluchtelingen

EPE- Vanaf maandag worden 75 vluchtelingen opgevangen in kampeerboerderij De Berghoeve aan de Veenweg in Epe voor crisisnoodopvang voor 72 uur. Het college van burgemeester en wethouders heeft in een eerder stadium een aanbod gedaan bij het COA (Centraal Orgaan voor Asielzoekers) voor deze opvang en het COA heeft gisteren aangegeven hier graag gebruik van te maken. Deze crisisnoodopvang wordt uitgevoerd in regionale samenwerking. Er wordt uitgegaan van 72 uur opvang en dit betekent dat de vluchtelingen op 3 december weer worden opgehaald. Over eventuele verlenging met 72 uur zal afzonderlijk besloten worden op basis van de situatie op dat moment.  Er is op de locatie voortdurend toezicht en begeleiding aanwezig, ook ‘s nachts. Ook zijn er organisaties en vrijwilligers aanwezig om ondersteuning te bieden.
donderdag, 26 november 2015 00:00

College legt minimabeleid voor aan gemeenteraad

HATTEM- Het college heeft een herijking van het minimabeleid van de gemeente Hattem vastgesteld en legt dit nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De commissie Sociaal Domein heeft zich er maandag over gebogen, waarna naar verwachting besluitvorming plaats vindt in de raadsvergadering van 14 december. Het minimabeleid van de gemeente Hattem was al veelzijdig, maar op een aantal punten stelt het college voor om het beleid nog verder uit te breiden. Deze uitbreiding is, naast de wens van het college voor een goed vangnet voor degenen die dat nodig hebben, het resultaat van gesprekken die in de afgelopen periode gevoerd zijn met inwoners van Hattem, raden en diverse maatschappelijke partners. Ook is er een aantal onderzoeken verricht om te bepalen of de gemeente de juiste dingen doet op het gebied van minimabeleid. 
woensdag, 25 november 2015 00:00

Cheque voor Stichting Sydney and Friends

VAASSEN- Het optreden ‘Reis rond de wereld’ van Kantje boord en For Fun is niet enkel een muzikaal succes geweest. De opbrengst van de uitvoering was bestemd voor de Stichting Sydney and Friends uit Emst. Een stichting die geld inzamelt voor huifbed rijden door meervoudig complex gehandicapten uit de regio Epe-Apeldoorn (www.stichtingsidneyandfriends.nl). De avond heeft, mede dank zij vele lokale sponsoren, een bedrag opgebracht van 1.851,91 euro. 
woensdag, 25 november 2015 00:00

Buurt en school werken samen aan veiligheid in Hoorn

HEERDE- De buurtschap Hoorn is een 30-kilometerzone. Veel mensen zijn zich daar niet (altijd) van bewust. Tijdens de schoolspits is het erg druk in Hoorn. Fietsers, voetgangers, landbouwverkeer en auto’s willen het liefst zo snel mogelijk van A naar B en dat maakt de straat er niet veiliger op. Veilig Verkeer Nederland heeft een leuke en positieve actie bedacht. De kliko Sticker Actie. Alle buren binnen de 30 km zone hebben twee 30 km stickers gekregen, één voor op de groene en één voor op de grijze container. 
Pagina 1 van 346
Copyright Nieuws- en Advertentieblad Schaapskooi - Molenweg 24A - 8181 BJ Heerde - Redactie : 0578-691911 / 0578-691305 villamedia@online.nl

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten